Starhaus

Materiály pro výstavbu dřevostaveb

 

Námi používané materiály jsou vždy té nejvyšší kvality, a to i u provedení domů typu Standard.

 

Filozofie naší firmy:

Pro kvalitní stavbu je třeba použít kvalitní materiály.

Nelze použít materiály, které časem degradují a mají negativní vliv na zdraví obyvatel a nevykazují stejné vlastnosti po celou dobu životnosti stavby.

1. Dřevo

Je základním stavebním prvkem dřevostavby.Správným výběrem kvality dřeva zásadně ovlivníte životnost budoucí stavby.

Nejčastěji používané řezivo pro výstavbu domů:

 • KVH konstrukční certifikované hranoly - materiál používaný naší firmou.
 • Běžné stavební řezivo - tento materiál nepoužíváme.

 

 KVH hranoly(konstruktionsvollholz)

Co jsou, z čeho se vyrábí?

Výroba hranolů probíhá metodou nekonečně lepených spojů, vlysu, u kterého je nastavování prováděno dle norem EU pomocí zubovitých spojů, tzv. cinkováním. Pro naše potřeby to bývají napojené třináctimetrové délky hranolů spojené slepením. Vše splňuje normu DIN 68 140 – 1 – /02.98/. Přičemž spoje lepením dřevo nikterak neoslabují. Použité polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel je zárukou zdravotní nezávadnosti dle DIN 68 141 / EN 301/302.

Běžné stavební řezivo

Je materiál získaný podélným rozřezáním surového dřeva, kde vlhkost řeziva je dána délkou jeho sušení. Zbytková vlhkost u tohoto řeziva bývá často vysoká, hodnoty vlhkosti se mohou pohybovat až okolo 40%.

Výhody a nevýhody KVH hranolů (materiál používaný naší firmou)

+ vysoká rozměrová přesnost vyrobených hranolů

+ vysušeno na 15% (±3%), díky tomu není třeba používat chemické prostředky k ochraně dřeva proti biologickým škůdcům

+ nízká vlhkost zaručuje rozměrovou, tvarovou a objemovou stabilitu

+ neobsahuje vady- suky, trhliny, aj. defekty

+ nedochází k výsušným trhlinám, kroucení a jiným degradacím dřeva

+ nedochází k deformacím a prasklinám v konstrukci domu následkem dosychání hranolů

+ protipožární opatření – hladký povrch a sražené hrany, čímž se rapidně sníží možnost vznícení oproti lehce vznítitelnému „chlupatému“ řezivu

- nevýhodou KVH je vyšší pořizovací cena

Výhody a nevýhody Běžného stavebního řeziva: (materiál, který nepoužíváme)

+ nízká pořizovací cena

+ snadná dostupnost (téměř na každé pile)

- vysoká zbytková vlhkost (hodnoty vlhkosti se mohou pohybovat až okolo 40%)

- dochází k dosychání a smrštění dřeva na již hotovém domě

- vlivem sesychání dřeva se na materiálech upevněných na takové konstrukci často projevují různé defekty, což nese další finanční zátěž na opravu těchto vad, tyto vady se mohou projevit jako nevzhledné praskliny na fasádě či v interiéru praskliny na plášti domu

- vlhké dřevo je také prostředí s živnou půdou pro biologické škůdce a plísně

- není zaručena kvalita, např. velikost suků, které v případě vypadnutí snižují jeho pevnost

- není zaručená rozměrová přesnost hranolů

2.Opláštění stěn (vnitřní a vnější)

Je to důležitý stavební prvek, který výrazně ovlivňuje kvalitu budoucí stavby a její hlavní parametry jako jsou:

 • tuhost konstrukce
 • biologickou nezávadnost
 • prostupnost par
 • kondenzaci srážení vlhkosti
 • zvukotěsnost
 • hořlavost aj. důležité parametry

Nejčastěji používané materiály pro opláštění stěn:

 • sádrovláknité desky: Rigidur, Fermacell
 • dřevoštěpkové desky
 • sádrové desky

 

Rigidur - sádrovláknitá deska používaná naší firmou

Rigidur je univerzální, homogenní, nehořlavá, impregnovaná stavební deska. Desky Rigidur jsou vyráběny ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad. Všechny suroviny se smíchají a po přidání vody se pod vysokým tlakem lisují. Technologie lisování zaručí hladký, celistvý povrch desek, který výraznou měrou usnadňuje finální povrchovou úpravu. Při výrobě jsou desky hloubkově impregnovány. Impregnace zajistí odolnost desek proti zvýšené vlhkosti a zabrání vzniku a rozvoji plísní.

Vlastnosti desek Rigidur :

Ze složení sádrovláknitých desek Rigidur vyplývá mnoho vynikajících vlastností:

 • hygienická (zdravotní) nezávadnost
 • perfektní hladkost povrchu
 • účinná zvuková izolace
 • odolnost proti vlhku
 • nehořlavost – vysoké požární odolnosti konstrukcí Rigidur
 • vynikající únosnost pro dodatečné kotvení břemen
 • vysoká pevnost - použitelnost pro staticky namáhané prvky (nosné stěny dřevostaveb)

Fermacell-sádrovláknitá deska alternativně používaná naší firmou

Tyto desky vykazují podobné fyzikální vlastnosti jako desky Rigidur.

Dřevoštěpkové desky OSB desky – OSB – Oriented Strand Board

Plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných třísek. Třísky jsou fixovány pojivem z umělých pryskyřic. Ve vnějších vrstvách jsou třísky orientovány rovnoběžně s podélnou osou desky, ve středové vrstvě je orientace kolmo na tuto osu.Za spolupůsobení vysoké teploty a tlaku dochází k aktivaci lepidla a desky získávají své rozměrové a pevnostní vlastnosti. Desky se vyrábí z vysušených třísek, na které se nanese pojivo. Jako hydrofobizační látka je užíván tekutý parafín ve formě parafínové emulze. Ten se při lisování desky nataví a na povrchu desky tak zůstává tenká lesklá vrstva, kterou vytváří slabý film parafínu. Tato vrstvička i parafín obsažený uvnitř desky zlepšuje její odolnost proti působení vlhkosti.

Vlastnosti:

 • dobrá odolnost proti vlhku
 • působí jako „parobrzda“ na venkovní opláštění staveb
 • neměla by být používána s ohledem na problematiku kondenzace par v konstrukci, oblast použití OSB desek v dřevostavbách je třeba pečlivě zvážit
 • dobré mechanické vlastnosti
 • příznivá cena
 • dobrá zpracovatelnost
 • nevýhoda - obsah umělých pojiv ve složení desky

 

Sádrové desky - Sádrokartony

Samotná deska je vyrobena z papíru, kde vnitřní jádro tvoří hemi-hydrát ve formě síranu vápenatého (CaSO4 · ½ H2O), surového sádrovce (CaSO4 · 2 H2O). Tato směs se smísí s vlákny (typicky papír nebo ze skleněných vláken), plastifikátoru, pěnidla a jemně mleté sádry jako urychlovače, EDTA, škrobu nebo jiných látek, které mohou zamezit výskytu plísním a také zvýšit požární odolnost (sklolaminát), voskové emulze nebo silany pro nižší nasákavost vody.

Následně je vytvořen sendvič – jádro mokré sádry mezi dva listy papíru nebo těžké laminátové podložky. Potom se jádro sendviče suší ve velkém sušicí komoře. Po vysušení se sendvič stane tuhý a dostatečně silný pro použití jako stavební materiál.

Vlastnosti:

 • jeho tvarovatelnost
 • jeho pevnost
 • jednoduché řezání
 • dlouhá doba životnosti
 • izolační vlastnosti
 • rychlá a snadná instalace
 • některé typy lze jej používat ve venkovních a vlhkých prostorách

 

3.Tepelné izolace

Naše firma používá do obvodových stěn a příček pouze čedičové (kamenné) izolace s velkou objemovou hmotností, aby nedocházelo časem k sesedání izolace ve stěnách a tím k výraznému zhoršení parametrů stavby, jako je například tepelný odpor a zvukově izolační vlastnosti v místě sesednutí izolace.

Námi nejčastěji používaná tepelná izolace do obvodových stěn a příček:

Vata Isover UNI (čedičová) :

 • splňuje nejen nejnáročnější požadavky na tepelnou ochranu stavby, ale i přísné požadavky na protipožární odolnost
 • čedičová vata zabraňuje unikání tepla z budovy a nese hlavní podíl na snižování energetických ztrát
 • kamenné izolace odolávají o mnoho vyšším teplotám než 200°C a měknou až na hranici 750°C, jejich vlivem lze požární odolnost klasické sádrokartonové příčky zvýšit o 30 i více minut, požární odolnost narůstá s tloušťkou použité izolace i s její objemovou hmotností

 

4. Parozábrany

Alujet AF Super   

Ideální parozábrana z polyethylenu používaná na vnitřní straně tepelně izolačních vrstev podstřešních prostor. Zabraňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách. Představuje účinnou ochranu proti pronikání páry, větru a proti úniku energie.

5.Fasádní + podlahový polystyren

Polystyren DCD IDEAL EPS 70 F je vhodný pro použití v kontaktním zateplovacím systému fasády. Polystyren DCD IDEAL EPS 100 Z jsou tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolace podlah s běžným zatížením bez útlumu hluku. Dále lze desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna mezi i pod krokvemi),  podkladní vrstvy plochých střech a izolace plochých střech s běžným zatížením, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou).

6.Dřevovláknité desky:

Hofatex® UD, v celé hmotě hydrofobizované dřevovláknité desky Hofatex UD jsou prioritně určené na uzavření hlavní izolační vrstvy střechy nacházející se přímo pod krytinou. Je možné je použít v konstrukcích obvodových stěn. Formátované na pero a drážku.

INTHERMO -Dřevovláknité izolační desky INTHERMO  jsou vyráběny z přírodního dřeva jehličnatých stromů a slouží pro konstrukce izolovaných difúzně otevřených stěn. Díky své masivní konstrukci jsou s velmi dobrými výsledky používány ve všech oblastech dřevostaveb.

7.Střešní krytiny

Alpská taška Classic Protector je charakteristická svým tvarem, tato taška má hladký povrch. Alpská taška Classic Protector nabízí elegantní řešení pro nové stavby i rekonstrukce. Pro svůj symetrický tvar je nejoblíbenějším a nejpoužívanějším modelem na našich střechách.Vybrat si můžete ze čtyř barevných provedení.

   8. Klempířské prvky a svody

Pozinkované okapové systémy

 • pozinkované okapy jsou finančně nenáročné
 • pozinkované okapy mají kvalitní ochrannou zinkovou vrstvu
 • pozinkované okapy lze pojit s titanzinkovými okapy

  

9.Plastová okna a dveře - Slovaktual STANDARD - OL

 • Slovaktual STANDARD - OL se 70 mm stavební hloubkou, součinitel přechoducelého okna Uw = 1,2 W/m2K
 • středové těsnění výrazně zvyšuje tepelněizolační vlastnosti okna, chrání kování před vlivy počasí a zabezpečuje vysokou vodotěsnost - profil odolává zatékání až do 2100 Pa
 • izolační skla Planitherm Futur se součinitelem přechodu tepla Ug = 1,1 W/m2K
 • podkladový 5 - komorový profil s těsněním pro ukotvení venkovního a vnitřního parapetu (kritické místo pro vznik tepelných mostů)
 • barevnost profilů možno upravit stříkáním podle RAL nebo laminováním fóliemi
 • doplňující profily pro spájení okenních rámů v různých úhlech a podpěrné profily s ocelovými výztuhami pro statické zatížení umožňují realizovat libovolné architektonické představy

 

   10 . Spojovací materiál

Naše společnost StarHaus s.r.o. používá výhradně certifikované spojovací materiály předních světových výrobců: