Starhaus

Postup při výrobě domu

 

Technologie výroby

Výroba jednotlivých dílů dřevostaveb probíhá ve výrobní hale, kde se za pomoci přesných strojů předpřipravují jednotlivé komponenty pro výstavbu. Jsou to například: obvodové stěny, stropy, příčky, střešní konstrukce. Takto připravené konstrukční prvky se převezou na místo stavby kamionem, kde se za pomoci jeřábu se kompletují jednotlivé díly na zaizolovanou základovou desku. Díky takto předpřipraveným komponentům je výstavby dřevostavby velmi rychlá a to i včetně dalších řemeslných prací. Výstavba takto připraveného domu trvá obvykle tři měsíce v provedení.

 

Fotogalerie výroby: