Starhaus

Difuzně uzavřená konstrukce

 

Obvodová stěna

Skladby konstrukcí

               

Obvodová stěna - možnosti zateplení            

   Standard

 

EKOSTAR 1

    

EKOSTAR 2

 

PASIV

 
1. akrylátová omítka 1,5 mm

1,5

mm

1,5

mm

1,5

mm

1,5

mm

2. podkladová armovací omítka

2

mm

2

mm

2

mm

2

mm

3. tepelně izolační desky z fasádního polystyrenu EPS 70F

80

mm

100

mm

120

mm

160

mm

4. sádrovláknitá deska Rigidur

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

5. masivní dřevěná rámová konstrukce KVH

140

mm

140

mm

140

mm

160

mm

6. minerální tepelná izolace

140

mm

140

mm

140

mm

160

mm

7. parozábrana - ALUJET SUPER

0,1

mm

0,1

mm

0,1

mm

0,1

mm

8. instalační předstěna masivní dřevěný rošt KVH

40

mm

40

mm

40

mm

40

mm

9. minerální tepelná izolace v roštu

0

mm

0

mm

0

mm

40

mm

10. sádrovláknitá deska Rigidur

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

11. malba                

Celková tloušťka stěny

288,6

mm

309,1

mm

329,1

mm

389,1

mm

Součinitel tepelného prostupu U

0,15

 

0,14

 

0,13

 

0,11

 
 

[W/m2K].

 

[W/m2K].

 

[W/m2K].

 

[W/m2K].

 

 

 

Střešní konstrukce - přízemní dům

Skladby konstrukcí

Standard

 

EKOSTAR 1

 

             EKOSTAR2

 

PASIV

 
1. betonová střešní taška BRAMAC                
2. střešní latě 60x40 mm

40

mm

40

mm

40

mm

40

mm

3. kontralatě 60x40 mm

40

mm

40

mm

40

mm

40

mm

4. střešní difuzní fólie

0,25

mm

0,25

mm

0,25

mm

0,25

mm

5. vazníková konstrukce                
6. minerální izolační vlna

240

mm

260

mm

300

mm

340

mm

7. dvojúrovňový kovový rošt

55

mm

55

mm

55

mm

55

mm

8. parozábrana ALUJET SUPER

0,1

mm

0,1

mm

0,1

mm

0,1

mm

9. sádrokarton

12,5

mm

12,5

mm

15

mm

15

mm

10. malba                

Celková tloušťka stěny

387,85

mm

407,85

mm

450,35

mm

490,35

mm

Součinitel tepelného prostupu U

0,14

 

0,13

 

0,12

 

0,1

 
 

   [W/m2K].

 

     [W/m2K].

 

     [W/m2K].

 

   [W/m2K].

 

 

Podlaha na základové desce

Skladby konstrukcí

Standard

 

EKOSTAR1

 

EKOSTAR2

 

PASIV

 
1. podlahová krytina

15

mm

15

mm

15

mm

15

mm

2. podlahová deska Rigidur

25

mm

25

mm

25

mm

25

mm

3. desky z podlahového polystyrenu EPS 100Z

80

mm

100

mm

120

mm

150

mm

4. vyrovnávací podsyp do 20 mm

20

mm

20

mm

20

mm

20

mm

Celková tloušťka stěny

140

mm

160

mm

180

mm

210

mm

Součinitel tepelného prostupu U

0,38

 

0,32

 

0,27

 

0,22

 
 

[W/m2K].

 

   [W/m2K].

 

   [W/m2K].

 

   [W/m2K].

 

Alternativně nabízíme variantu lité podlahy anhydrid nebo betonová mazanina.

 

Podlaha a strop - patrový dům

 

Skladby konstrukcí

Standard

 

EKOSTAR1

 

EKOSTAR2

 

PASIV

 
1. podlahová krytina v mm

15

mm

15

mm

15

mm

15

mm

2. podlahová deska Rigidur

25

mm

25

mm

25

mm

25

mm

3. dřevovláknitá deska HOFATEX (polystyren+beton)

60

mm

60

mm

60

mm

60

mm

4. vrstva pěnového PE

2

mm

2

mm

2

mm

2

mm

5. deska OSB v mm

18

mm

18

mm

18

mm

18

mm

6. minerální izolační vlna

100

mm

100

mm

100

mm

100

mm

7. stropní nosník KVH 80/200 - 240 mm dle statiky

200

mm

200

mm

200

mm

200

mm

8. dvojúrovňový kovový rošt
               
9. sádrokarton

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

10. malba                

Celková tloušťka stěny

332,5

mm

332,5

mm

332,5

mm

332,5

mm

 

Vnitřní dělící příčka

 

Skladby konstrukcí

Standard

 

EKOSTAR1

 

EKOSTAR2

 

PASIV

 
1. malba                
2. tmelená a broušená sádrovláknitá deska Rigidur

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

3. masivní dřevěná rámová konstrukce

100

mm

100

mm

100

mm

100

mm

4. tepelná izolace Isover UNI

80

mm

80

mm

80

mm

80

mm

5. tmelená a broušená sádrovláknitá deska Rigidur

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

12,5

mm

6. malba
               

Celková tloušťka stěny

125

mm

125

mm

125

mm

125

mm

 

Popis a výhody difuzně uzavřené konstrukce

     
         

Vytvoření příjemného klima v místnosti a současně úspora peněz.

 
1. Úspora energie        

Dokonce i u izolovaných domů dochází ke ztrátám až 60 % energie špatným utěsněním obalu budovy.

 

Těmito spárami a štěrbinami proniká studený vzduch, který musí Vaše topení znovu ohřát.

 

Dobře provedená vzduchotěsnost obálky domu šetří energii a tím také nemalé náklady na vytápění.

 
         

2. Cenově výhodná konstrukce

       

Díky tradičním materiálům používaným při výstavbě difuzně otevřených staveb domů se velmi příznivě odráží na ceně domu při zachování vysoké kvality a účelnosti.

 
         
3. Lepší tepelná izolace        

Spáry ve vnějších stavebních dílech zhoršují v podstatě účinek izolace.

     

Příklad: u stavebního dílce o rozměrech 1x1m, tloušťce 14cm, který vykazuje souvislou spáru 1mm zhoršuje hodnotu U z 0,3 na 1,44 Wm2K.

 

Vzduchotěsně provedený obal budovy nechrání však jen před chladem v zimě, nýbrž i před horkem v létě.

 
         

4. Ochrana před zkondenzovanou vodou

       

Zkondenzovaná voda v konstrukci vede ke zhoršení tepelně izolačních vlastností konstrukce. Více problematické je ale to, že dochází

Podle odhadu jsou dvě třetiny škod způsobené vlhkem v oblasti staveb zapříčiněny nedostatečnou vzduchotěsností.

 
         
5. Lepší kvalita vzduchu
       

Netěsná místa ve vnitřním zdivu zatěžují klima místnosti, jelikož prach a izolační vlákna pronikají do vzduchu.

 

Utěsněné stěny zajišťují při správném odvětrání, nebo při použití funkčních větracích zařízení dobrou kvalitu vzduchu v místnosti.

 
         
6. Přůvan má zákaz vstupu do domu        

Příslovečné "tornádo ze zásuvky" poškozuje pohodlí obytné místnosti.

     

Studený vzduch nasávaný skrz netěsná místa je těžší a pohybuje se k nejhlubšímu bodu místnosti, kterým je podlaha.

 

Nepříjemný pocit pak vzniká v důsledku proudění studeného vzduchu, který ochlazuje nohy. Nepomůže ani dobrá izolační hodnota ve sklepě pokud jinde proniká štěrbinami vnější vzduch.

     
   
         
7. Klimatizace funguje        

Pokud máte mechanické větrací zařízení, musí být Vaše budova zvlášť vzduchotěsná, jelikož potom je funkce klimatizačního přístroje narušena.

 

Maximální hodnota pro vzduchopropustnost je podle normy ISO 9972 třikrát tak vysoká než pro budovu bez tzv. ventilačního systému.

 
         
8. Hluk zůstává venku        

Zvuk proniká skrz nejmenší štěrbiny. I když stavební díly obklopují místnost vlastní kvalitní zvukovou izolací, mohou spáry značně zvyšovat hladinu zvuku.

 

Se systémy vzduchotěsnosti můžete vyřešit i tento problém a rušivé zvuky zůstávají venku.