Starhaus

Difuzně otevřená konstrukce

 

Obvodová konstrukce

Skladby konstrukcí                                                                 DIFU STAR 1*                 DIFU STAR 2**

1. povrchová úprava systém JUBIZOL DIFFU Exteriér nebo INTHERMO

10

mm

10

mm

2. dřevovláknitá deska HOFATEX nebo INTHERMO

60

mm

60

mm

3. masivní dřevěná rámová konstrukce - KVH

160

mm

160

mm

4. minerální izolační vata

160

mm

160

mm

5. OSB deska ECO

18

mm

18

mm

6. instalační předstěna, masivní dřevěný rošt

40

mm

40

mm

7. minerální tepelná izolace

0

mm

40

mm

8. sádrovláknitá deska Rigidur

12,5

mm

12,5

mm

9. Vnitřní malba        

Celková tloušťka stěny

300,5

mm

340,5

mm

Součinitel tepelného prostupu konstrukce U

0,181

W/m2K

0,176

W/m2K

Tepelný odpor konstrukce R

5,34

m2K/W

5,46

m2K/W

Individuální skladba nebo navýšení zateplení po dohodě.

 

Střešní konstrukce, patrový dům - difuzně otevřená konstrukce

Skladby konstrukcí                                                                                                        DIFU STAR 1*          DIFU STAR 2**

1. střešní krytina BRAMAC        
2. latě 60/40 mm

40

mm

40

mm

3. kontralatě 60/40 mm

40

mm

40

mm

4. střešní difuzní fólie

0,25

mm

0,25

mm

5. palubka

15

mm

15

mm

6. krokev 80/200 + minerální tepelná izolace 200 mm

200

mm

200

mm

7. dřevěná příložka ke krokvi + minerální tepelná izolace

40

mm

40

mm

8. OSB deska

12

mm

12

mm

9. masivní dřevěný rošt předstěny + minerální tepelná izolace (šikmá stěna) kovová konstrukce pro SDK (strop v hřebenu)

0

mm

40

mm

 

10. sádrokarton RB
       
11. malba

12,5

mm

12,5

mm

         
         

Součinitel tepelného prostupu konstrukce U

0,181

W/m2K

0,176

W/m2K

Tepelný odpor konstrukce R

5,34

m2K/W

5,46

m2K/W

 

 

Podlaha na základové desce

Skladby konstrukcí                                                                 DIFU STAR 1*                 DIFU STAR 2**

1. podlahová krytina

15

mm

15

mm

2. podlahová deska Rigidur

25

mm

25

mm

3. desky podlahového polystyrenu EPS 100Z

80

mm

100

mm

4. vyrovnávací podsyp Fermacell do 20 mm

20

mm

20

mm

Celková tloušťka

140

mm

160

mm

Součinitel tepelného prostupu U

0,38

W/m2K

0,27

W/m2K

Celková tloušťka  

270,72

mm

310,73

mm

Alternativně nabízíme v provedení litá (anhydrid) nebo betonová mazanina.

 

Podlaha a strop - patrový dům

Skladby konstrukcí                                                                 DIFU STAR 1*                 DIFU STAR 2**

1. Podlahová krytina

15

mm

15

mm

2. Podlahová deska Rigidur

25

mm

25

mm

3. dřevovláknitá deska HOFATEX

60

mm

60

mm

4. vrstva pěnového PE

2

mm

2

mm

5. deska OSB

18

mm

18

mm

6. minerální tepelná a zvuková izolace

100

mm

100

mm

7. stropní nosník KVH 80/200 - 240 dle statistiky

200

mm

200

mm

8. dvojúrovňový kovový rošt

55

mm

55

mm

9. sádrokarton RB

12,5

mm

12,5

mm

10. malba        

 

Charakteristika:

Moderní ekologický systém pro realizaci dřevostaveb.

Výhody:

  • Difuzně otevřená konstrukce je unikátní v tom, že se dokáže zbavit vlhkosti, která se do konstrukce dostala - vodní pára volně prostupuje z konstrukce ven
  • V zimním období dochází k vysušování konstrukce
  • Dobré užitné vlastnosti plášťových konstrukcí
  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • Použité materiály jsou zcela ekologické
  • Splňují přísná kritéria požární ochrany
  • Výborná ochrana před horkem v létě, dlouhotrvající prostup tepla konstrukcí

 

Nevýhody:

  • Malá zkušenost realizačních firem s tímto systémem
  • Často dochází k používání nevhodných metod a materiálů
  • Vyšší cena oproti jiným typům konstrukcí