Starhaus

Solární systém TUV

 

Realizace solárního systému na TUV

Jsme oficiálně zaregistrováni jako dodavatelé v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.
Chcete ušetřit za energie? Pořiďte si solární systém vhodný pro ohřev vody TUV, bazénu, nebo přitápění.
Solární systémy, slouží pro přípravu TUV v domácnostech, rekreačních objektech, sportovištích, sociálních a zdravotnických zařízeních a jiných objektech.

Solární systémy mohou ohřívat TUV samostatně, nebo ve spolupráci s ostatními zdroji tepla v objektu.
Při dokonalém návrhu solárního termického systému je možné ročně uspořit až 70% energie k ohřevu TUV. Návratnost investice se pohybuje již okolo 5-7 let.

Jak systém funguje
Základem každého systému jsou solární kolektory, které absorbují sluneční záření a převedou na teplo, odváděné pomocí teplonosné kapaliny k akumulační jednotce a odtud k místu využití. Správnou cirkulaci teplonosné kapaliny systémem zajišťuje čerpadlový systém, která kromě čerpadla má zejména elektronickou regulaci napojenou na teplotní čidla včetně expanzní nádoby, která vyrovnává objemové tepelné roztažnosti kapalin.Tepelná energie absorbovaná kolektory se zpravidla pomocí výměníku předává do akumulační nádrže nebo zásobníku TUV. Ohřátá voda je pak využívána buď přímo jako teplá užitková voda (TUV) nebo jako předehřátá voda topná. Nikdy se ovšem nelze na sluneční svit spoléhat, proto bývá solární sestava kombinována s některým jiným systémem ohřevu či vytápění, jako je elektrický nebo plynový kotel, krb či jiný zdroj tepla.
Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. S neustále rostoucími cenami energií se do popředí jako jedna z výhod dostávají energetické úspory a zvětšuje se okruh zákazníků, pro něž se solární energie stává také rentabilní.


Navrhneme optimální systém ohřevu TUV pro Váš objekt zdarma.